Arbeta hemifrån med NorReview!

Tidsbegränsad NorReview-licens.

I denna svåra Covid-19-situation har många av oss ombetts att arbeta hemifrån för att begränsa spridningen av viruset.

Norsonic vill göra arbetssituationen lite enklare genom att erbjuda alla våra kunder en tidsbegränsad fullutrustad NorReview-licens. Detta är en licenskod som låter dig använda programvaran kostnadsfritt utan behov av NorReview USB-nyckel, som troligen är kvar på kontoret.

Om NorReview inte redan är installerat på din dator kan du hämta den senaste installationen från www.norsonic.com/downloads.

Använd sedan dessa koder för att aktivera den ”dongelfria” licensen.

Product: NorReview 6.x
Registered Options:All options
Expires: 01.01.2021
Company : WEWORKFROMHOME
User Name: TOSTAYSAFE
Registration Code: 9eBMnSWW4UG9yFv3aESvXA#daobpd>Qi

VIKTIGT!  Projekt sparade med NorReview v 6.2.71 är inte bakåtkompatibla med tidigare versioner.

Om du använder tidigare version NorReview 5.x, installera istället nedan koder:
Product: NorReview 5.x
Registered Options: All options
Expires: 01.01.2021
Company : WEWORKFROMHOME
User Name: TOSTAYSAFE
Registration Code: ueYMnENusUbVjqN7a?RvXTehaoajdLRi

PS: För att senare återgå till din registrerade USB-licens efter att ha använt den kostnadsfria licensen ovan, måste du registrera om licensuppgifterna som medföljde den köpta licensen.