Norsonic

Norsonic är en av världens ledande tillverkare inom lösningar för mätning av ljud och vibrationer.

Vår vision är att förse våra kunder med innovativ instrumentering av högsta kvalitet. I de 50 åren Norsonic existerat har vi fokuserat på att leverera produkter av hög kvalitet.

Det börjar med ett utkast till en ny produkt, fortsätter med interna tester och slutar med typgodkännanden från internationella laboratorier som  t ex. PTB i Tyskland. Våra produkter har i årtionden blivit typgodkända för att vara säker på att de producerade mätningarna är korrekt och inom de givna specifikationerna.

Alla våra underleverantörer är noggrant utvalda och regelbundna kvalitetskontroller garanterar att de håller en hög kvalitet. Norsonic använder olika norska underleverantörer samt några utländska.

Fullständig test och kalibrering enligt relevanta internationella standarder som t ex. IEC61672 utförs innan produkterna lämnar fabriken. Norsonic har utvecklat ett automatiskt kalibreringssystem Nor1504A för detta ändamål. Denna produkt började som ett internt kalibreringssystem för användning i fabriken och på våra försäljnings- och kalibreringskontor runt om i världen. Produkten har visat sig fylla ett behov på marknaden och säljs nu till kalibreringslaboratorier och typgodkännandeorganisationer runt om i världen med stor framgång.

Norsonic Kalibreringslaboratorie är ett internationellt ackrediterat laboratorium. Detta säkerställer att kvaliteten på de uppmätta värdena är på högsta möjliga nivå.

Norsonic är aktivt i standardiseringsarbetet, både på nationell och internationell nivå. Vi tycker det är viktigt, som en tillverkare av hög kvalitet att våra produkter är tillverkade i enlighet med de kommande versionerna av relevanta standarder, kombinerat med den senaste tekniken.

Till följd av vår kvalitetsfilosofi erbjuder vi 3 års garanti på alla våra produkter.

Norsonic använder minst 15% av omsättningen till forskning och utveckling. En stor del av detta används för att utveckla nya möjligheter i befintliga produkter. Detta innebär att du som Norsonickund har en aktuell produkt i många år efter inköp.

Vår utvecklingsavdelning samarbetar nära med partners för användning av den speciella teknik som inte finns internt. Vår organisation gör det möjligt för oss att svara snabbt på förändringar i kommande standarder och ny teknik.

Vi på Norsonic är stolta över att stå till tjänst för våra kunder och lyssna på deras behov. Alla våra produkter är utvecklade i nära samarbete med kunder genom att lyssna på deras behov och önskemål.