Utställningar

Norsonic kommer att medverka på följande utställningar under 2019:

Transportforum 9-10 januari 2019 i Linköping Konsert & Kongress