Övervakning av utomhusbuller

Norsonic erbjuder ett brett utbud av systemlösningar för bullerövervakning; allt från fristående Ljudmätstationer (NMT´s) med möjlighet att mäta lokalt eller för fjärråtkomst via mobilnät, till storskaliga monlnbaserade mätsystem med flera helt automatiserade NMTs som kontinuerlig levererar mätdata och dagliga mätrapporter till kunden.