Impact Ball Nor279

Nor279 är en impactboll (japanboll) framtagen för stegljudsmätning i låga frekvenser (31,5Hz-500Hz), enligt ISO 16283-2 Bilaga A.2 och ISO 10140-5 Bilaga F.2.