SoundBox Nor135

Nor135 SoundBox är en frontend med samma hårdvara och analysprogramvara som i Nor131/132 ljudnivåmätare. Nor135 kontrolleras via PC, då display och tangentbord saknas.