Stegljudsapparat Nor277

För stegljudsmätning i byggnader enligt nationella och internationella standarder.