Impact Ball Nor279

Nor 279 impactball (japanboll) för stegljudsmätning i låga frekvenser.