Noise Compass Nor1297

Bullerövervakning med Noise Compass riktningsmikrofon.
En av de största utmaningarna med obevakad bullerövervakning är att se till att den övervakade platsen verkligen är källan som mäts.
Vad är det som orsakar det störande ljudet?
Är det byggarbetsplatsen, en närliggande järnväg eller ett flygplan?
Vi har lösningen på detta.

Kolla in noisecompass.com för mer info!