NorConvert

Programvara för automatisk nedladdning av mätdata samt konvertering till excel för Norsonic Nor13X och Nor140 mätinstrument. NorConvert installeras tillsammans med NorXfer programvara.