NorReview Nor1026

Kraftfullt PC-program för analys och beräkning av loggande ljudmätningar med eller utan frekvensanalys. Bra och överskådlig hantering av ljudinspelningar, paus och eventmarkörer. Kan bestyckas med flera olika beräkningsmoduler t.ex. Lden-beräkning och tonanalys enligt ISO 1996-2. Se nedan för mer information.