Nor139/STANDARD

Nor139/STANDARD

35000 kr

Beskrivning

Nor139 ljudanalysator, inkluderar bärväska, vindboll, usb-kabel, 2GB SD-kort, manual och kalibreringscertifikat.
Inkl. option 1,3,5 och 6. (oktavband, tersband,  parallella FSI tidskonstanter, loggfunktion)

Mer information.

Relaterade produkter…