Varför kalibrera?

När du ska utföra en ljudmätning, måste du vara säker på att ljudtrycket mäts korrekt. Metoden för att kontrollera att ljudmätaren mäter nivåerna korrekt, kallas kalibrering.
För ljudmätningar är kalibrering viktigt, eftersom det kan genomföras större åtgärder på grund av de uppmätta ljudnivåerna.
Användning av kalibrator kommer från den tiden det var lättare att konstruera en kalibrator med stabil nivå än en ljudmätare. Idag är det inte längre så. Ljudmätaren är lika stabil som kalibratorn. Mikrofonen på en ljudmätare är däremot väldigt känslig och kan skadas om man inte är försiktig. Kalibratorn används för både kontroll av ljudmätaren och mikrofonen.
Många standarder kräver att du kalibrerar ljudmätaren före och efter mätserien. På detta sätt kan vi vara säkra på att mätaren har varit korrekt inställd och att det inte har hänt något under mätningarna.

Hur kalibrera?
För att kalibrera en ljudmätare, använder vi en akustisk kalibrator t.ex. Norsonic typ Nor1255 eller Nor1256. En kalibrator är utformad för att generera en känd ljudtrycksnivå vid en fast frekvens, normalt 94 eller 114dB vid 250 eller 1000Hz.
Om ljudmätaren inte visar rätt nivå med kalibratorn monterad, justeras den tills rätt nivå visas. Detta kallas då ofta att instrumentet är fältkalibrerat.
Om nivån avviker väsentligt från tidigare eller nominella värden och/eller det inte är möjligt att justera instrumentet så att den visar korrekt, kan instrumentet behöva skickas in till leverantören för en grundlig kontroll.

Årlig kalibrering
Utöver fältkalibreringen av ljudmätaren före och efter mätning bör mätutrustningen (ljudmätare, mikrofon, kalibrator) kalibreras av ett ackrediterat laboratorium. Rekommenderat intervall är en gång per år för kalibratorn och  vartannat år för ljudmätaren. Flera standarder såsom ISO9001 kräver att mätutrustningen är kalibrerad. Detta ska inte förväxlas med fältkalibreringen du gör före och efter en mätning. I detta sammanhang menas det att kalibrering av hela mätutrustningen utförs av ett godkänt laboratorium utifrån de i förväg bestämda intervallerna. Norsonic kalibreringslaboratorium, NCL, är ett ackrediterat laboratorium som utför sådana kalibreringar. Normalt innebär detta en fullständig kontroll av instrument enligt tillverkarens specifikationer och enligt internationella standarder som IEC 61672 för ljudmätare och IEC 60942 för kalibratorn.

Precision och toleranser
Ovanför har vi talat om behovet av att mäta korrekt, detta är på sätt och vis en sanning med modifikation. Ett mätinstrument, vare sig det är en hastighetssensor eller en ljudmätare kan endast ge en uppskattning av det korrekta värdet för den storhet som skall mätas.
Det förekommer alltid ett visst avvik. Syftet med en kalibrering är att få avviket inom givna gränser eller toleranser. För ljudnivåmätare beror felavviket på vilken instrumentklass den uppfyller.

Instrumentklasser
Enligt internationell standard IEC 61672-1 (ljudmätinstrument) delas instrumenten in i två klasser, beroende på deras noggrannhet. Dessa klasser är: klass 1 och 2, där klass 1 är den mest noggranna med de snävaste toleranserna.
Nationella mätstandarder ställer ofta krav på vilka instrumenttyper som kan användas för de olika mätuppdragen. Nya och reviderade mätstandarder sätter oftare krav på klass 1 instrument. Kontrollera i relevant standard vilket krav som ställs inför din mätning. För användning i Skandinavien är det viktigt att notera att temperaturintervallet för en klass 2 ljudmätare är begränsad till 0°C till 40°C medan kravet på ett klass 1-instrument anges i intervallet -10°C till +50°C.

Kalibratorklasser
Ljudmätare är inte den enda länken i kedjan som innehåller felaktigheter, detta gäller i själva verket också för kalibratorer. Dessa är därför också indelade i olika klasser baserat på noggrannhetsnivå och förmågan att vara stabil.
Som en allmän regel, bör kalibratorns noggrannhet motsvara ljudmätarens, dvs. en klass 1 kalibrator bör användas tillsammans med klass 1 ljudmätare. En klass 1 kalibrator kan dock naturligtvis även användas med klass 2 ljudmätare. Precis som för ljudmätare, ställer nya och reviderade mätstandarder ofta krav på att använda en klass 1 kalibrator.