Uthyrning

Genom att hyra mätinstrument från Norsonic får du tillgång till toppmoderna och kalibrerade instrument som ger noggranna och tillförlitliga mätningar.

Vi hyr även ut kompletta utomhus ljudmätstationer för bullerövervakning (NMT), datatrafik och tillgång till vår webbaserade molntjänst NorCloud ingår. Vår unika riktningsmikrofon kan inkluderas. Ta kontakt för mer info.

För arbetsmiljömätning kan vi även erbjuda uthyrning av personburna bullerdosimetrar.

PC-programvara för export till dator och mätfiler Excelformat ingår. Mer avancerade programvaror för utförlig analys av loggande mätningar eller utvärdering av byggakustikmätning kan hyras mot tilläggskostnad.

Hyresvillkor

Produkter för uthyrning

Kontakta oss för priser och tillgänglighet.

Ljudmätare

Nor145 Ljudmätare

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver en vecka

Pris på begäran.

Nor145 Ljudmätare

med bärväska, kalibrator, bruksanvisning. Enklare mätningar, frekvensanalyser, 1/1 + 1/3 oktav, nivå vs. tid, efterklang, FFT, STIPA, multispektrum, byggakustik, ljudinspelning, övervakning/NorCloud och ultraljud.

Nor145 är en enkanals ljudmätare optimerad för enkel anslutning till NorCloud, NorVirtual App eller Nor850, genom det inbyggda WLAN/4G LTE-modemet.

Ljudmätare

Nor150 2-kanals ljudmätare

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver en vecka

Pris på begäran.

Nor150 ljudmätare (en kanal eller tvåkanals)

med bärväska, kalibrator, bruksanvisning. För enklare mätningar, frekvensanalyser, 1/1 + 1/3 oktav, nivå vs. tid, efterklang, FFT, STIPA, multispektrum, byggakustik, ljudinspelning, övervakning/NorCloud och ultraljud.

Nor150 buller- och vibrationsmätare är en tvåkanalsanalysator designad för bullerövervakning, ljudisolering, ljudintensitet och en rad andra mätuppgifter.

Ljudmätare

Nor140 Ljudmätare

Per vecka (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver vecka

Pris på begäran.

Hyran inkluderar: Nor140 ljudmätare med bärväska, vindboll, USB-kabel, kalibreringscertifikat och manual.

Nor140 Ljudmätare

Nor140 med oktavband, QC, tersband, statistik, parallell F,S,I, loggfunktion, markers, ljudinspelning, efterklangstid, brusgenerator, byggakustik, STIPA, FFT, ljudeffekt, trigger.

Ljudkällor

Nor280 Förstärkare

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver 1 vecka

Pris på begäran.

Hyran inkluderar: Nor280 Förstärkare, Nor276 Högtalare med tranportväska, fjärrkontroll, stativ och kablage.

Om produkten

Nor280 är vår kraftfulla förstärkare framtagen för byggakustikmätning. Levereras med fjärrkontroll. Konstruerad att användas tillsammans med våra Nor275/Nor276 rundstrålande högtalare.

Ljudkällor

Nor278 Referensljudkälla

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver en vecka

Pris på begäran.

Nor278 Referensljudkälla

För ljudeffektmätning enligt ISO 3741, ISO 3743-1 och 3747.

Ljudkällor

Nor277 Stegljudsapparat

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver 1 vecka

Pris på begäran.

Hyran inkluderar: Nor277 Stegljudsapparat med fjärrkontroll och batteridrift

Om produkten

Nor277 har inbyggd kontroll med visuell varning för varje hammares varvtal och fallhastighet.

Ljudkällor

Nor283 Rundstrålande högtalare

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver 1 vecka

Pris på begäran.

Nor283 Rundstrålande högtalare och Nor280 Förstärkare

Nor283 högtalare m/stativ och Nor280 förstärkare med kabel - hyrs endast ut tillsammans

Om produkten

Ljudkällor

Nor279 Impact ball

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver en vecka

Pris på begäran.

Nor279 Impact ball

utvecklad för stegljudsmätning i låga frekvenser (31,5Hz-500Hz), enligt ISO 16283-2 bilaga A.2 och ISO 10140-5 bilaga F.2.

Ljudintensitetsmätning

Ljudintensitetsmätning med Nor150

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver en vecka

Pris på begäran.

Nor150 ljudanalysator med Nor1290 probe kit - oktavband, tersband, ljudintensitet

Mätutrustning för ISO 9614 ljudintensitetsmätning, med 2- kanals ljudmätare, Intensitetsprobe, bärväska, vindboll och manual

Akustisk kamera

Nor848B Akustisk kamera

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver 1 vecka

Pris på begäran.

Nor848B HexTile akustik kamera

Hyran inkluderar: Akustisk kamera, software, macbook, tripod, flightcase och manual.

128 mikrofoner – 46cm. Med en Hextile har användaren en fältmässig akustisk kamera med låg vikt som kan användas för ett brett spektrum av mätuppdrag. Systemet kan monteras på tripod eller användas handhållet.

Dosimeter

Casella

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver 1 vecka

Pris på begäran.

Bullerdosimeter från Casella

Hyran inkluderar: Bullerdosimeter med bärväska, programvara, laddare och överföringskabel. Kalibrator finns som tillbehör vid hyra av dosimeter.

dBadge2 används för att mäta arbetsmiljöbuller och daglig bullerdos på personal.

Vibrationer

Nor133/Nor136 Vibrationsmätare

Veckohyra

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver en vecka

Pris på begäran.

Nor133 Vibrationsmätare

Vibrationsmätare Nor133 enligt ISO 8041. I grundutförande är mätaren lämplig för att mäta hand/arm- och helkroppsvibrationer.

m/bärväska, 1 st. accelerometer. Ytterligare accelerometer kan hyras.

Vibrationer

Nor1292 Triaxial geophone

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver 1 vecka

Pris på begäran.

Nor1292 Triaxial geophone

Hyrs endast ut som tillbehör till Nor133/136

Om produkten

Utomhusmikrofoner

Nor1216 Utomhusmikrofon

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver 1 vecka

Pris på begäran.

Nor1216 Utomhusmikrofon

med fäste. Uthyrning endast tillsammans med uthyrning av bullermätare (Nor140, Nor145 och Nor150)

Om produkten

Nor1216 utomhusmikrofon inkl. förförstärkare med inbyggd heating för permanenta installationer. För användning med Nor140, Nor145 eller Nor150.

Utomhusmikrofoner

Nor1217 Utomhus mikrofonskydd

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver 1 vecka

Pris på begäran.

Nor1217 Utomhus mikrofonskydd

med fäste. Uthyrning endast tillsammans med uthyrning av bullermätare (Nor140, Nor145 och Nor150)

Om produkten

Nor1217 utomhus mikrofonskydd för semipermanenta installationer. För användning med Nor140, Nor145 eller Nor150.

Utomhusmikrofoner

Nor1218 Utomhus mikrofonskydd

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver 1 vecka

Pris på begäran.

Nor1218 Utomhus mikrofonskydd

med fäste. Uthyrning endast tillsammans med uthyrning av bullermätare (Nor131/Nor139)

Om produken

Nor1218 utomhus mikrofonskydd för semipermanenta installationer. För användning med Nor131 och Nor139.

Kalibrator

Nor1255 Akustisk kalibrator

Veckohyra (mån-sön)

Pris på begäran.

Dygnshyra utöver en vecka

Pris på begäran.

Nor1255 Kalibrator (endast som tillbehör för hyra av Ljudmätare)

Om produkten

Nor1255 är en batteridriven 1/2″ klass 1 mikrofonkalibrator.

Bullerövervakning

Nor1545 Ljudmätstation

Månadshyra

Pris på begäran.

Månadshyra 3 månader+

Pris på begäran.

Hyran inkluderar: Utrustning för bullerövervakning (NMT), Nor1545 väderskyddad kabinett med Nor145 bullermätare och Nor1216 utomhusmikrofon. NorCloud-åtkomst och datatrafik (max 5 GB per månad) ingår.

Nor1297 Noise Compass finns som tillbehör vid hyra av NMT.

Om produkten

Nor1545 ljudmätstation är en robust, kostnadseffektiv lösning för utomhus bullerövervakning.

Call Icon Mail Icon