Miljöprofil

Norsonic bidrar till en mer miljövänlig och tyst värld.

Buller påverkar en stor del av världens befolkning. Norsonics produkter hjälper våra kunder att designa tystare produkter med en mer optimerad materialanvändning.

Våra utvecklare har strikta riktlinjer för att ta fram produkter som kan produceras på ett miljövänligt sätt, med lägsta möjliga koldioxidavtryck som möjligt. Alla produkter följer de senaste RoHs-kraven.

Våra huvudsakliga underleverantörer finns i Skandinavien för att minimera påverkan av långväga transporter. En viktig förutsättning vid val av underleverantör är företagets miljöprofil och avstånd från vår fabrik för att minimera koldioxidavtrycket.

Vi har ett certifierat avfallshanteringssystem och en återvinningspolicy i enlighet med ISO14001 för uttjänta Norsonic-produkter.

En del av vår miljöpolicy är att göra produkter som håller längre än vad som är genomsnittet för vår bransch. Ett Norsonic-instrument är ofta i bruk i 15 till 20 år tack vare vår ”retrofit policy” och robusta design.

Vi tror på en hälsosammare värld genom väldesignade produkter och smart resursanvändning.

Support

Behöver du teknisk support?

Call Icon Mail Icon