KALIBRERING

Norsonic kalibreringslaboratorium är ackrediterat av Norsk ackreditering enligt NS-EN ISO/IEC 17025 för att utföra kalibrering av akustisk mätutrustning. Norsk ackreditering har etablerat gemensamma avtal med liknande organisationer i mer än 40 länder via International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) vilket ger en bred internationell acceptans för kalibrering utförd vid ett av dessa ackrediterade laboratorium. Samma ackrediteringskrav säkrar att kraven som ställs är de samma i varje land.

Vi utför kalibrering av bl.a.:

  • Ljudmätare
  • Mätmikrofoner
  • Ljudkalibratorer
  • Accelerometrar
  • Stegljudsapparater
  • Referensljudkällor

Vi utför periodisk kontroll av motsvarande mätutrustning  och utfärdar kalibreringscertifikat.

Norsonic Kalibreringslaboratorium utför kalibrering av ljudmätutrustning från de flesta fabrikat och typer av mätinstrument.

Beställning kalibrering

Använd detta formulär för kalibrering av mätutrustning. Vänligen fyll i fälten nedan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.