Omgivningsbuller

Norsonic är en trygg och erfaren partner när det kommer till bullerövervakning utomhus.


Med NorCloud webportal och hårdvara som kopplas till den, sätter Norsonic en ny standard för långtids/övervakningsmätning. Det kan inte bli enklare: När du satt igång mätstationen loggas den automatiskt på NorCloud via dess ID och internt 4G modem. Alla inställningar nås enkelt via webportalen – från vilken PC/surfplatta eller smartphone som helst. Tack vare flexibla mallar, övervakning. Dokumentation görs fullständigt automatisk. Mätdata kan laddas ner till PC eller sparas i NorCloud

Den kalibrerbara mätkedjan är baserad på NOR1545 mätstation. Detta är ett skalbart system som kan skräddarsys efter era behov. Fortlöpande mätning på nätström, solpanel eller tillfälliga mätningar på batteri.

Med tillvalet NoiseCompass kan riktningen från var ljudkällorna befinner sig automatiskt bestämmas, kategoriseras och utvärderas. Det möjliggör att ta fram ljudemission från en bestämd sektor, vilket i sin tur sparar mycket tid jämfört med att manuellt lyssna på och kategorisera vilken typ av ljud och vart det kommer ifrån för rapportering.

Alla data lagras säkert på Microsoft AzureTM servrarna på datacenter i norra Europa.

PRODUKTER

för Buller i utomhusmiljö

Övervakning av utomhusbuller

NorCloud

Övervakning av utomhusbuller

Nor1545 Ljudmätstation

Utomhusmikrofoner

Nor1297 Noise Compass

Utomhusmikrofoner

Nor1216 Utomhusmikrofon

Programvaror

Nor1026 NorReview

Support

Har du några frågor eller
behöver du support?


Call Icon Mail Icon