Buller på arbetsplatsen – Sköna ljudmiljöer ger arbetsro

Höga ljudnivåer på arbetsplatsen kan skada människors hörsel och leda till allvarliga risker för hälsa och säkerhet. Arbetsgivare har en laglig skyldighet att säkra arbetstagares hörsel. Kanske har du ljudproblem på din arbetsplats om dina kollegor måste ta i för att höras eller att det är svårt att göra sig förstådd av någon som står två meter bort. Förutom att buller kan resultera i hörselnedsättningar och tinnitus, kan det även leda till stress eller skapa säkerhetsrisker på grund av påverkade kommunikationsmöjligheter.


Tidigare accepterade ljudnivåer på arbetsplatsen har blivit sänkta med EU-direktivet 2003/10/EC. Dessa nivåer ställer krav på att arbetsgivare genomför åtgärder för att minska risken för hälsovådliga effekter på hörseln. De svenska föreskrifterna för buller från Arbetsmiljöverket heter AFS 2005:16.

Det första steget mot en bra arbetsmiljö med avseende på buller är att göra regelbundna undersökningar av ljudmiljön. Norsonic har flera alternativ på mätinstrument med tillhörande rapporteringsmjukvara för dessa ändamål.

Ljudmätning på arbetsplatser är viktigt, både den totala ljudnivån på arbetsplatsen och bullerexponeringen för berörd personal ska kartläggas. Om personal arbetar i närheten av en ljudkälla är det också viktigt att mätningar genomförs i den zonen.

När vi beslutar att vidta åtgärder för att minska ljudnivån, blir närvaron av andra maskiner och reflekterande ytor viktiga. Det blir också viktigt för att fastställa om det ena örat tar emot mer ljudenergi än det andra. Om så är fallet, mät vid det örat med högst nivå eller mät vid båda, men gör inte ett genomsnitt av de två mätningarna då uppgiften är att bedöma risk för hörselskador.

Buller på arbetsplatsen

PRODUKTER

för Buller på arbetsplatsen

Support

Har du några frågor eller
behöver du support?


Call Icon Mail Icon