Ljudeffekt

Den akustiska kvantiteten ljudeffekt beskriver den ljudenergi som avges från en ljudkälla per tidsenhet. Enheten är watt (W). Den logaritmiska kvantiteten som beskriver den är ljudeffektsnivå. Kvantiteten används för att identifiera och beskriva en ljudkälla.


Ljudeffekten är oavhängig den omgivning som ljudkällan befinner sig i. Det är anledningen till att EU-direktivet 2000/14/EC är baserad på ljudeffekt. Produkter som importeras till EU måste ofta ha en så kallad ljudmärkning. Det är en klisterlapp som informerar en kund eller användare om den ljudeffekt som maskinen avger, vilket gör det enklare att jämföra olika produkter. Ljudeffekt är även viktigt när man projekterar industrifastigheter.

Ljudeffekt kan erhållas genom mätning av ljudtryck kring en objekt (ISO374X eller 546) eller genom mätning av ljudintensitet (ISO 9614).

Sound-Power

PRODUKTER

för Ljudeffekt

Support

Har du några frågor eller
behöver du support?


Call Icon Mail Icon