Ljudintensitet

Att mäta intensitet är en föredragen metod för att på ett effektivt och korrekt sätt ta fram ett ljudkällas ljudeffekt i akustiskt svåra omgivningar som hög bakgrundsnivå,  ljud från kringliggande utrustning eller akustiskt sämre utrymmen.


Metoden lämpar sig därför perfekt för mätningar på installerade objekt, eller på delar av objekt. Även när objektet består av flera störkällor kan den här metoden användas på enstaka komponenter då en stadig bakgrundsnivå inte inverkar på ljudeffekten när man mäter intensitet.  Eftersom ljudintensitet ger mätning av både direktivitet och magnitud är den även användbar för att lokalisera ljudkällor så som läckage eller som ett verktyg för er R&D enhet.

Support

Har du några frågor eller
behöver du support?


Call Icon Mail Icon