Rumsakustik

Akustik i byggnader kan delas in i två delar; Rumsakustik, som behandlar ljudutbredning i ett rum och byggakustik som behandlar ljud mellan rum.


Typisk rumsakustik relaterar till kvalitativt ljud, i exempelvis konsertsalar medan byggakustik är mer relaterat till ljud man inte vill höra, till exempel man vill höra så lite som möjligt av vad som händer i rummet bredvid.

Norsonic har en en brett sortiment för mätning och analys av byggnads och rumsakustik.

Support

Har du några frågor eller
behöver du support?


Call Icon Mail Icon