Rumsakustik

Akustik i byggnader kan delas in i två delar; Rumsakustik, som behandlar ljudutbredning i ett rum och byggakustik som behandlar ljud mellan rum.


Typisk rumsakustik relaterar till kvalitativt ljud, i exempelvis konsertsalar medan byggakustik är mer relaterat till ljud man inte vill höra, till exempel man vill höra så lite som möjligt av vad som händer i rummet bredvid.

Norsonic har en en brett sortiment för mätning och analys av byggnads och rumsakustik.

PRODUKTER

för Rumsakustik

Support

Har du några frågor eller
behöver du support?


Call Icon Mail Icon