NL-28

text

Pausfunktion Pausa mätningen för att undvika att mäta oönskade händelser

Drifttid Den kontinuerliga drifttiden är över 9 timmar med 2 AA-batterier (alkaliska batterier eller uppladdningsbara Ni-MH-batterier)

Frekvensvägning A (dBA), C (dBC)

Tidsvägning F (Fast), S (Slow)

Mättid 1 minut, 5 minuter, 10 minuter eller 1 timme

Mätområde 30 dB – 137 dB (A-vägt)

Med vald tidsvägning kan följande parametrar mätas parallellt.
Mätfunktion                                                   A-vägt             C-vägt

Ljudtrycksnivå Lp                                          X                    X

Ekvivalent ljudnivå Leq                                X                    X

Maximal ljudtrycksnivå Lmax                    X                    X

Ljudexponeringsnivå LE                              X                    X

Impulstoppvärde Lpeak                                –                    X

Utrustad med USB C-port NL-28 kan anslutas till PC via den inbyggda USB C-porten för att överföra mätdata (CSV-filformat).

Automatisk kalibreringsfunktion Enkelt att kalibrera före och efter mätning: Fäst ljudkalibratorn (förslagsvis NC75) till mikrofonen och kalibrera NL-28 automatiskt. Kalibreringshistoriken kan sparas i enheten.

Support

Har du några frågor eller
behöver du support?


Call Icon Mail Icon