När du ska utföra en ljudmätning, måste du vara säker på att ljudtrycket mäts korrekt. Metoden för att kontrollera att ljudmätaren mäter nivåerna korrekt, kallas kalibrering.
För ljudmätningar är kalibrering viktigt, eftersom det kan genomföras större åtgärder på grund av de uppmätta ljudnivåerna.
Användning av kalibrator kommer från den tiden det var lättare att konstruera en kalibrator med stabil nivå än en ljudmätare. Idag är det inte längre så. Ljudmätaren är lika stabil som kalibratorn. Mikrofonen på en ljudmätare är däremot väldigt känslig och kan skadas om man inte är försiktig. Kalibratorn används för både kontroll av ljudmätaren och mikrofonen.
Många standarder kräver att du kalibrerar ljudmätaren före och efter mätserien. På detta sätt kan vi vara säkra på att mätaren har varit korrekt inställd och att det inte har hänt något under mätningarna.

Call Icon Mail Icon